หน้าหลัก สคร8.อุดรธานี   รายงาน GIS รายสัปดาห์|| รายงาน GIS รายเดือน
 เลือกพื้นที่ ขนาดปกติ ขยาย ย่อ เลื่อน
**ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 22 พ.ย. 2560
title เงื่อนไขการแสดงข้อมูล
1. เลือกโรค :
    
2. เลือกรูปแบบ :
     จำนวนผู้ป่วย(ราย)
     อัตราป่วยต่อ ปชก.แสนคน
     จำนวนผู้ป่วยตาย(ราย)
     อัตราป่วยตาย
3. เลือกระยะเวลา :
     ปี /   ถึง   ปี /


อัตราป่วยต่อ ปชก.แสนคน

จำนวนผู้ป่วย /อัตราป่วยต่อปชก.แสน /อัตราป่วยตาย โรค D.H.F,Total(26,27,66)(รวม) ปี 2560 สัปดาห์ที่ 36 ถึง 50 พื้นที่ สคร 8 อุดรธานี
ลำดับที่ จังหวัด จำนวนประชากร
(2560)
จำนวนป่วย(ราย) อัตราป่วยต่อปชก.แสน จำนวนตาย(ราย) อัตราป่วยตาย
1 จ.บึงกาฬ 344,221 - - - -
2 จ.หนองบัวลำภู 507,137 - - - -
3 จ.อุดรธานี 1,517,265 - - - -
4 จ.เลย 632,601 - - - -
5 จ.หนองคาย 517,260 - - - -
6 จ.สกลนคร 952,981 - - - -
7 จ.นครพนม 705,741 - - - -
รวม 5,177,206 - - - -
** คลิ๊กที่ชื่อจังหวัดเพื่อดูข้อมูลรายอำเภอ
ที่มา : รายงาน 506 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่