ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเฝ้าระวังควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๘ จังหวัดอุดรธานี

 

เข้าระบบ (Login)
ชื่อใช้งาน(Username)
Password(Password)
 


เลขที่ 4 ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ 0-4222-193
โทรสาร 0-4222-196
Facebook:
https://www.facebook.com/dpc8udon/
Website:
http://odpc8.ddc.moph.go.th/ Web Browser ที่แนะนำ